Monthly Archives: August 2015

1. Исус – Божият Син, по същество равен на Отца

Превод от немски: Нанка Недева За личното свидетелство на Исус в Евангелие от Иоанна 10:30 „Аз и Отец едно сме” (едно – тук е число) юдеите искаха да Го убият с камъни.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Божията тайна – Исус Христос

Божията тайна – Исус Христос

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , | Leave a comment

Божията тайна – Исус Христос

Ще откриваме българска страница -” Божията тайна – Исус Христос“. Започваме с 12 лекций на тема “Кой е Исус“.

Posted in Uncategorized | Leave a comment