Марица – Марица – Марица в град Пловдив

През град Пловдив минава река Марица. Много видове птици гнездят в този район на реката. А за жабите е истински рай.

Илюстрация 1 Река Марица в град Пловдив (Снимка от 17 април 2019).

Градът Пловдив е на хиляди години и си заслужава посещението. Посетете също юбилейния празник на БЕЦБ. Той ще се проведе от 30 август до 1 септември в хотел Maрица.Началото в пятък 17ч. с концерт на цигулката сенза от Германия, а вечерта Ненка Танчева представя 100-годишната история на БЕЦБ България.В събота 10ч. и 16ч. и 19ч. е историческите и духовните лекции, със музика и песни. В неделя 10ч. празднично богослужение и совместния обяд в хотела по желание.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *