Monthly Archives: October 2015

6. Исус – Спасител и Изкупител на света

Превод от руски: Снежана Обликова Изкупление – това е най-голямата и съдържателна тема в Библията. В Старият Завет, Бог много често разкрива Своя план за спасението на Света. Особенно ясно Божието спасение се проследява в избавлението на Израилевия народ от … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

5. Исус – добрият Пастир

Превод от немски: Нанка Недева Това беше Божие провидение, че Неговият Син, като добър пастир (гр. ο ποιμένος) ще пасе Своя народ. Мисълта на Бога става все по-понятна, изхождайки от предишни истории от Стария Завет, където професията на пастиря – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

4. Исус – Божият Агнец

Превод от руски: Снежана Обликова Все по-дълбоко се спуска Божият Син в бездната на човешкото страдание и мъка. Колко още Му предстои да изпита, за да се разбере напълно, какво е направил човек със своето непослушание и съпротивление на Бога.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment