Archiv des Autors: Paulidis

12. Исус — Съдията на света

Превод от немски: Нанка Недева Първата връзка между чин и функция на Исус Христос като съдия, ние намираме в Посланието на Юда, стихове 14-15, където се цитира пророчеството на Енох. „… Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Schreib einen Kommentar

11. Исус – Господар на Вселената

Превод от руски: Снежана Обликова Така наречената «Ш´ма» (Богопризнание) във Второзаконие 6,4 звучи така: „Слушай, Израилю: Йехова, нашият Бог, е един Господ“. Тук употребеното числително име е „един“. Така също в Новия Завет се изявява единственността на Бог, както и … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , | Schreib einen Kommentar

10. Исус – Цар на царете

Превод от немски: Нанка Недева Идеята или мисълта `Цар` идва сигурно от Бог, както и можем да прочетем в Изход 15,18: „Бог ще царува до вечни векове“! Още от времето на нашите праотци Бог е давал указания за царствата (Битие … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , | Schreib einen Kommentar

9. Исус – истинският Първосвещенник на Бога

Превод от руски: Снежана Обликова Нито един човек няма пряк достъп до Бога, на него му е нужен посредник. Тази длъжност е изпълнявал свещеник, предопределен от Бога. Първият свещеник, който бил посредник на народа на Израил пред Бога, бил Арон, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , , , | Schreib einen Kommentar

8. Исус – Божият Христос

Превод от руски: Снежана Обликова По времето на Стария Завет, Първосвещенниците (Аарон – Мойсей, Изход 40,13), пророците (Елисей – Илия, 3 Царе 19,16) и царете (Давид – Самуил, 1Царе 16,12), за тяхното служение ги помазали с елей. В гръцкият превод … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , | Schreib einen Kommentar

7. Исус – Божият Пророк

Превод от немски: Нанка Недева През всички времена и още повече в наше време настава неистова борба за правото „да бъдат изслушани”. На кого принадлежи първата и последната дума. Говорещият оказва определен натиск на слушателя, а това в по-голяма или … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , | Schreib einen Kommentar

6. Исус – Спасител и Изкупител на света

Превод от руски: Снежана Обликова Изкупление – това е най-голямата и съдържателна тема в Библията. В Старият Завет, Бог много често разкрива Своя план за спасението на Света. Особенно ясно Божието спасение се проследява в избавлението на Израилевия народ от … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , | Schreib einen Kommentar

5. Исус – добрият Пастир

Превод от немски: Нанка Недева Това беше Божие провидение, че Неговият Син, като добър пастир (гр. ο ποιμένος) ще пасе Своя народ. Мисълта на Бога става все по-понятна, изхождайки от предишни истории от Стария Завет, където професията на пастиря – … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , | Schreib einen Kommentar

4. Исус – Божият Агнец

Превод от руски: Снежана Обликова Все по-дълбоко се спуска Божият Син в бездната на човешкото страдание и мъка. Колко още Му предстои да изпита, за да се разбере напълно, какво е направил човек със своето непослушание и съпротивление на Бога.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , | Schreib einen Kommentar

3. Исус – Божият Слуга

Превод от немски: Нанка Недева Крачка по крачка Исус се отправя към следващия етап на самоунижение. Статусът на слугите е на най-ниското равнище в обществото. По този начин Исус е искал да се унижи, а така също да изпита на … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , | Schreib einen Kommentar