9. Исус – истинският Първосвещенник на Бога

Превод от руски: Снежана Обликова

Нито един човек няма пряк достъп до Бога, на него му е нужен посредник. Тази длъжност е изпълнявал свещеник, предопределен от Бога. Първият свещеник, който бил посредник на народа на Израил пред Бога, бил Арон, по-големият брат на Мойсей, поради което него го наричат Първосвщенник (гр. αρχιερέως – архиереос). Свешенослужението на Арон продължило с малки прекъсвания до разрушаване на храма, през 70-та година след Христа. Тъй Ааронското свещенослужение беше премахнато, защото това е било свързано изключително със светая светих (ковчега на завета на Господа) и по-късно с храма.

Както виждаме, това свещенослужение било временно и завършило със смъртта на Исус на кръста.

Бог доста рано започнал да предсказва за истинския и вечен Първосвещенник чрез преобраза на един човек. В Битие 14 четем необикновена история за един свешенник на име Мелхиседек.

Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино та го благослови, казвайки: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята” (Битие 14:18-19).

Защото тоя Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, Който срещна Авраама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, комуто Авраам отдели и десетък от всичката плячка – тоя, който е първо, по значението на името му, цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава за винаги свещеник(Евреи 7:1-3).

След 1000 години Бог дава клетвено обещание чрез Давид, по пример на Мелхиседек, за истинския Първосвещенник: Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков” (Пс. 110:4).

Защо Бог не е взел свещенослужението на Аарон за праобраз на вечния свещенник Исус? Отговор на този въпрос намираме в Евреи 7:4 – 8:13

  • Христос, предопределрият от Бог пъросвещенник, принесе Самия Себе Си, като Агнец Божий: А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.” (Евр. 9:11-12)

„…гдето Исус като предтеча влезе за нас, и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин” (Евр. 6:20).

Това, че Исус е дал първият плод той сподели с учениците Си, които също имат право да бъдат свещеници на Бога: и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин” (Откр 1:5-6).

Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили (Осия 2:25) ; (1Петра 2:9-10).

Молитвата за другите например също се явява свешенослужение на вярващите (Кол 4:12; Ефес :6:18-20).

Исус Христос навеки остава Първосвешенник !

Dieser Beitrag wurde unter Uncategorized abgelegt und mit , , , , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert