Monthly Archives: February 2016

12. Исус — Съдията на света

Превод от немски: Нанка Недева Първата връзка между чин и функция на Исус Христос като съдия, ние намираме в Посланието на Юда, стихове 14-15, където се цитира пророчеството на Енох. „… Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

11. Исус – Господар на Вселената

Превод от руски: Снежана Обликова Така наречената «Ш´ма» (Богопризнание) във Второзаконие 6,4 звучи така: „Слушай, Израилю: Йехова, нашият Бог, е един Господ“. Тук употребеното числително име е „един“. Така също в Новия Завет се изявява единственността на Бог, както и … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment