Tag Archives: Богоподобен

1. Исус – Божият Син, по същество равен на Отца

Превод от немски: Нанка Недева За личното свидетелство на Исус в Евангелие от Иоанна 10:30 „Аз и Отец едно сме” (едно – тук е число) юдеите искаха да Го убият с камъни.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment