6. Исус – Спасител и Изкупител на света

Превод от руски: Снежана Обликова

IMG_1083

Символи за Спасителя Исус Христос

Изкупление – това е най-голямата и съдържателна тема в Библията. В Старият Завет, Бог много често разкрива Своя план за спасението на Света. Особенно ясно Божието спасение се проследява в избавлението на Израилевия народ от египетско робство. От този момент в темата за спасение се използват следните термини. Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , | Schreib einen Kommentar

5. Исус – добрият Пастир

Превод от немски: Нанка Недева

Това беше Божие провидение, че Неговият Син, като добър пастир (гр. ο ποιμένος) ще пасе Своя народ. Мисълта на Бога става все по-понятна, изхождайки от предишни истории от Стария Завет, където професията на пастиря да пасе овцяте, преминава като червена нишка през святото Писание и е тясно свързана с историята на Божият народ. Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , | Schreib einen Kommentar

4. Исус – Божият Агнец

Превод от руски: Снежана Обликова

Все по-дълбоко се спуска Божият Син в бездната на човешкото страдание и мъка. Колко още Му предстои да изпита, за да се разбере напълно, какво е направил човек със своето непослушание и съпротивление на Бога. Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , | Schreib einen Kommentar

3. Исус – Божият Слуга

Превод от немски: Нанка Недева

Крачка по крачка Исус се отправя към следващия етап на самоунижение. Статусът на слугите е на най-ниското равнище в обществото. По този начин Исус е искал да се унижи, а така също да изпита на гърба си статуса,  положението на слугите. Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , | Schreib einen Kommentar

2. Исус – Човешки Син

Превод от руски: Снежана Обликова

Още в Битие 3,15 Бог посочва идването на Човешкият Син.

  • „ …Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти наранява главата, а ти ще му нараняваш петата.“

Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , | Schreib einen Kommentar

1. Исус – Божият Син, по същество равен на Отца

Превод от немски: Нанка Недева

За личното свидетелство на Исус в Евангелие от Иоанна 10:30 Аз и Отец едно сме (едно – тук е число) юдеите искаха да Го убият с камъни. Weiterlesen

Veröffentlicht unter Uncategorized | Verschlagwortet mit , , , , | Schreib einen Kommentar

Божията тайна – Исус Христос

Божията тайна – Исус Христос

Weiterlesen

Veröffentlicht unter Кой е Исус | Verschlagwortet mit , , , | Schreib einen Kommentar

Божията тайна – Исус Христос

Ще откриваме българска страница -“ Божията тайна – Исус Христос„. Започваме с 12 лекций на тема „Кой е Исус„.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Schreib einen Kommentar