Tag Archives: Исус

11. Исус – Господар на Вселената

Превод от руски: Снежана Обликова Така наречената «Ш´ма» (Богопризнание) във Второзаконие 6,4 звучи така: „Слушай, Израилю: Йехова, нашият Бог, е един Господ“. Тук употребеното числително име е „един“. Така също в Новия Завет се изявява единственността на Бог, както и … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

10. Исус – Цар на царете

Превод от немски: Нанка Недева Идеята или мисълта `Цар` идва сигурно от Бог, както и можем да прочетем в Изход 15,18: „Бог ще царува до вечни векове“! Още от времето на нашите праотци Бог е давал указания за царствата (Битие … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

9. Исус – истинският Първосвещенник на Бога

Превод от руски: Снежана Обликова Нито един човек няма пряк достъп до Бога, на него му е нужен посредник. Тази длъжност е изпълнявал свещеник, предопределен от Бога. Първият свещеник, който бил посредник на народа на Израил пред Бога, бил Арон, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

6. Исус – Спасител и Изкупител на света

Превод от руски: Снежана Обликова Изкупление – това е най-голямата и съдържателна тема в Библията. В Старият Завет, Бог много често разкрива Своя план за спасението на Света. Особенно ясно Божието спасение се проследява в избавлението на Израилевия народ от … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

4. Исус – Божият Агнец

Превод от руски: Снежана Обликова Все по-дълбоко се спуска Божият Син в бездната на човешкото страдание и мъка. Колко още Му предстои да изпита, за да се разбере напълно, какво е направил човек със своето непослушание и съпротивление на Бога.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

2. Исус – Човешки Син

Превод от руски: Снежана Обликова Още в Битие 3,15 Бог посочва идването на Човешкият Син. „ …Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти наранява главата, а ти ще му … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

1. Исус – Божият Син, по същество равен на Отца

Превод от немски: Нанка Недева За личното свидетелство на Исус в Евангелие от Иоанна 10:30 „Аз и Отец едно сме” (едно – тук е число) юдеите искаха да Го убият с камъни.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Божията тайна – Исус Христос

Божията тайна – Исус Христос

Posted in Кой е Исус | Tagged , , , | Leave a comment